Mesterek és tanítványok Szellemkép XX. jubileumi albumkötet

A Szellemkép Kiadó nyolcadik kiadványaként frissen megjelent albumkötet 

 A kiadvány terjedelme 316 oldal, ebből 290 fekete-fehér, 26 színes színes oldal, közel 450 képpel.

A bevezetőket követi egy 24 interjúból álló összeállítás melyből a személyes visszaemlékezések és benyomások mellett kiderülnek a Szellemkép alakulásának körülményei, hogyan vált egy folyóirat mentén egy olyan műhellyé mely film és fotószakos iskola, tábor, stúdió, filmklub, könyvkiadó, alapítvány, pályázatok, kiállítások, ösztöndíjak teremtője.  Megismerhetik az iskola struktúráját és tematikáját, az oktatás alapelveit. Bemutatjuk tanárainkat, akik az évek során hozzájárultak ahhoz a 20 éven keresztül zajló minőségi oktatáshoz, ami megalapozta szakmai presztízsünket. Hallgatóink közül kiemeljük azokat, akik nálunk folytatott tanulmányaikkal bekapcsolódtak a hazai fotográfiai és filmes életbe, s azon belül meghatározó szerepet töltenek be ma is. Több tematikus fotóalbum fejezet mutatja meg a mesterek és tanítványok munkáit, melyeket az iskola-diplomamunkák-tábor kiállításaihoz kapcsolódó esszék, kiállítás megnyitó szemelvények gazdagítják. Majd az újság története és szemelvények esszék.  Végül a függelék a kiállítások, kiállítók, tanárok listájával.

  • Szerkesztők: Fuchs Lehel, Medgyesi Gabriella
  • Tervezőszerkesztők: Fuchs Lehel, Mertlik Ferenc
  • Nyomdai előkészítés: Szellemkép
  • Készült az NKA támogatásával a Keskeny Nyomdában 2014-15-benFUCHS LEHEL : FALUVÁROS

Fuchs Lehel FALUVÁROS című fotóalbuma a Szellemkép Művészeti Folyóiratot 20 éve kiadó Szellemkép Kiadó hatodik könyve. A kiadvány kapható könyvesboltokban és a szerkesztőség címén (1072 Bp. Dob utca  20 II/25). Miltényi Tibor esztéta, Podmaniczky Szilárd író és a szerző esszéivel. Az album a 12 esszé mellett három tematikus anyagot, összesen 173 fekete fehér fotográfiát tartalmaz. A kötet javát a Faluváros sorozat adja, mely képpárokba rendezve 110 fotográfiából áll. A képpárok egymással szoros összefüggésben egy-egy oldalpáron kapcsolódnak kompozíciós, és tartalmi megoldásokkal, különböző asszociációs kapcsolatokat kínálva, melyek a képek önálló jelentésén túl különleges  izgalmat adnak ennek az anyagnak. A D79 konceptuális anyag, amiben a képek között több tartalmi és fotográfiai kapcsolat van. Részben személyes, részben a fotósok által jól ismert Kodak vegyszerre való utalást sejteti. Felfedezhető ebben a sorozatban egy filmszerű történet, egy önreflexió, a fényképezés gesztusával és egyetlen szereplő minél több fotográfiai aspektusba helyezésével.

IMPRESSZUM

Szerző:Fuchs Lehel
Tervezőszerkesztő: Fuchs Lehel, Mertlich Ferenc
Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Demax Művek Kft
Készült az NKA Fotóművészeti Kollégiumának támogatásával


Szellemkép Könyvek 6., 2009


 

  SZARKA TAMÁS : VÁVÁVÁ

Szarka Tamás költőt  a közönség leginkább a felvidéki Ghymes együttesből ismeri, hiszen annak dal-, és zeneszerzője, prímása, frontembere is. Első önálló verseskötetét a Szellemkép saját finanszírozásában 2000-ben jelentette meg.
A kötet zömében eddig még nem közölt verseket tartalmaz, de néhány jól ismert legendás dal szövege is megtalálható.


IMPRESSZUM

Kiadta és a nyomdai előkészítést végezte a Szellemkép Bt.
Szerző:Szarka Tamás
Tervezőszerkesztő és felelős kiadó:Fuchs Lehel
Szerkesztő :Medgyesi Gabriella
Nyomás és kötészet: STAFF Line BT.
A címlap Szarka Tamás rajzának felhasználásával készült
Fotó: Fuchs Lehel


Szellemkép Könyvek 5.,2000
KÓKAI KÁROLY : MŰVEK, KIÁLLÍTÁSOK, ÍRÁSOK

1992 tele és 1997 tavasza között keletkezett 30 bécsi, kölni, bázeli, kremsi és müncheni kiállítás kritikáját, könyv- és folyóiratrecenzióit gyûjti össze ez a kötet. Az idôben és térben pontosan behatárolható területen azonban egy nagyszabású próbálkozás bontakozik ki az olvasó elôtt: a modern képzômûvészetnek, fényképészetnek, filmnek, kultúrtörténetnek konkrét mûalkotásokhoz és eseményekhez kapcsolódó átfogó és mélyreható elemzése.
Elméleti fotográfiai írások mellett, többek között – Robert Mapplethorpe, Walker Evans, Cindy Shermann és a Magnum-csoport munkásságáról is olvashatunk.

IMPRESSZUM
 
Szerző: Kókai Károly
Tervezőszerkesztő:Fuchs Lehel
Felelős kiadó:Medgyesi Gabriella
Kiadta és a nyomdai előkészítést végezte a Szellemkép Bt.

Készült az Osztrák Kulturális Intézet és az Osztrák Kelet- és Délkelet -Európa Intézet támogatásával

Szellemkép Könyvek 4., 1999
MILTÉNYI TIBOR: PAPP GERGELY

"Mindent fényképeztem, ahol érdekes-félét láttam, például a vetést. Innen fényképeztem, amikor a nap felbútt. Kinn a halászatban csónakot, vizet, hálót, mindent. Nekem mindegyik képemben az tetszett, hogy meg tudom örökíteni. Az utánam jövőknek megmutatni, hogy na, így történt, vagy ilyen volt a híd vagy az állomás. A képekről át tudja gondolni az ember, hogy milyen is volt az egész élete. Hol jártam meg miket csináltam: erről tudja az egész világot tájékoztatni az ember. Az embernek a fényképezőgép egy világméretű ösmertség. Evvel tudok mindent bizonyítani: mi voltam és mivé lettem" /Papp Gergely/.

IMPRESSZUM

Szerkesztette és a bevezetőt írta: Miltényi Tibor
Tervezőszerkesztő: Fuchs Lehel
Felelős kiadó:Medgyesi Gabriella
Kiadta és a nyomdai előkészítő munkát végezte a Szellemkép Bt.

Készült az NKA Fotóművészeti Kollégiumának támogatásával

Szellemkép Könyvek 3., 1998
LEHEL FERENC : CSONTVÁRY


Ez a kiadvány nem csak a Csontváry-kérdés árnyaltabb megközelíthetőségét célozza, hanem Lehel Ferencnek is megpróbál végre igazságot szolgáltatni.
Előttünk áll egy ember, aki még életében -amikor ez még nem volt divat-felfedezi Csontváryban a zsenit, s ezt egy nagyon érdekes könyvben megírja. Nyolc évig nem történik szinte semmi. Akkor azok, akik Csontváry hagyatékát halála után semmire sem tartották, kiállítást rendeznek neki, s beüt a siker. (1) Lehel ekkor lényegesen kibővítve újra kiadja könyvét - mely valószínűleg életének abszolút csúcspontja -,de megint semmi hatása, csak a szakmai előítéletek izmosodnak körülötte.Csontváry második felfedezésekor, az 1960-as évek elején Lehel már rég emigrációban él (a zsidótörvények hatására hagyta el végleg az országot 1939-ben). Távollétében könnyű az ő szerepét bagatellizálni. A gyér számú utalásokban csak lenézés, szándékos félreértések, sőt, bizonyíték nélküli gyanúsítgatások szerepelnek vele kapcsolatban. Gyakorlatilag megfosztják őt világraszóló felfedezésétől. Elképzelem hogyan élte meg mindezt már nagyon idősen Londonban vagy Sao Paulóban, ha egyáltalán értesítette bárki is, hogy megint nélküle jött el Csontváry ideje Magyarországon.
És itt vagyunk most, a harmadik Csontváry-reneszánsz idején; csak azt szeretném, hogy ez már ne Lehel Ferenc nélkül történjen meg. Ki-ki eldönthesse, hogy milyen színvonalú gondolkodó volt, hogyan interpretálta valójában Csontváryt...

IMPRESSZUM

Szerkesztette és válogatta: Miltényi Tibor
Tervezőszerkesztő: Fuchs Lehel
Felelős kiadó: Medgyesi Gabriella
Kiadta és a nyomdai előkészítő munkát végezte:Szellemkép Bt
Készült az NKA Képzőművészeti Kollégiumának támogatásával


Szellemkép Könyvek 2., 1998
MILTÉNYI TIBOR :PROGRESSZÍV FOTÓ

A könyv a progresszív fotóművészet felől értelmezi a fotótörténeti folyamatot, festészet és fotó kapcsolatrendszerét, s az egész művészettörténeti tradíciót a reneszánsztól a posztmodern végéig. A hangsúlyt a klasszikus és modern művészet folyamatosságára - vagyis azonosságára - helyezi, s a technikai képeket is e fejlődés szükségszerű állomásaként értelmezi.
Kísérletet tesz a speciális fotóművészeti esztétikum definiálására is, tudva, hogy a határesetek, a fotószerűtlenség és az anyagszerűtlenség is adott esetben része lehet a jelenségnek.
A fotótörténeti folyamatok leírásával párhuzamosan a fotóesztétika problémáit is rendszerszerűen közelíti meg; voltaképpen egy fotó- és művészettörténetből indukált fotóesztétikát ír. (Az Egyetemes fotó rész konklúzióinak hitele épp a Magyar fotó fejezet interjúiból következik.) Az illusztrációként válogatott kortárs fotók egyúttal a magyar progresszív fotóművészet reprezentáns - a friss fejleményekre is figyelő - kötetévé teszik a könyvet.

IMPRESSZUM

Szerző:Miltényi Tibor
Kiadó:Szellemkép Kiadó
Tipográfia: Virágvölgyi Péter
Készült a Pro Helvetia Kelet-Nyugati Kulturális Csere támogatásávalSzellemkép Könyvek 1., 1994
LOTTE H. EISNER: A DÉMONI FILMVÁSZON

A "démoni filmvászon" a német expresszionista film mozijában található. Démoni alakok lépnek föl itt démoni kisugárzású képsorokban.Siegfried Kracauer Caligaritól Hitlerig című klasszikus filmszociológiai műve mellett Lotte Eisner első ízben 1955-ben megjelent  kritikai esszé elemzése is klasszikusa ma már a német filmtörténetírásnak. Lotte Eisner (1896-1983) egyfelől a közelről érintett kortárs személyes élményei és emlékei alapján, másfelől több évtized történei távlatából elemezte a 20-as évek német filmjének színtérképét.Könyvének érzelmi, módszertani, stiláris gyökerei még abba az időbe nyúlnak vissza, amikor 1927-től 1933-ig szerkesztője és kritikusa volt a Berlinben megjelenő Film- Kuriernak.Miután emigrálni kényszerült, az évek múlásával mindinkább mint "elveszett paradicsomra" tekint vissza a huszas évek berlini filméletére. A démoni filmvászon helyenként beleélő expresszionisztikus ihletettséggel és kifejezésmóddal idézi meg a tárgául szolgáló filmeket. Uyganakkor szigorú kritikai szempontokat érvényesít, és a német filmet szorosan a német irodalom és kultúra történetébe ágyazva vizsgálja.
Lotte Eisner szemében Murnau és Fritz Lang volt a német film két legnagyobb alakja. Róluk később ír egy-eyg önálló könyvet is. A démoni filmvászont pedig, Pározsban élvén, átdolgozta és bővítette a francia kiadás számára, s 1975-ben már németül is ez a változat jelent meg. A magyar fordítás ennek alapján készült.
Wenders és nemzedéke számára az Amerikában élő Lang s a Párizsban élő Eisner volt annak a német filmnek a még élő két tanúja, amelyet ők folytatni akartak. Eisner is bennük látta a német film feltámadásának esélyét. De különben úgy érezte, mint poszthumusz memoárjának címe mondja:
"Valaha volt egy hazám".

IMPRESSZUM

Kiadó: Magyar Filmintézet -Filmvilág - Szellemkép
Felelős kiadó: Gyürey Vera
Felelős szerkesztő: Gelencsér Gábor
A könyvet tervezte: Yasar Meral
Előkészítés, kivitelezés: XFER Kft.
Nyomás: Veszprémi nyomda

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Lotte H. Eisner: Die dämonische Leinwald
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1980
Fordította: Györffy Miklós

A kötet a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatásával jelent meg
Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép