Szellemkép Szabadiskola | Fotós Könyvek


MILTÉNYI TIBOR :PROGRESSZÍV FOTÓ

A könyv a progresszív fotómûvészet felõl értelmezi a fotótörténeti folyamatot, festészet és fotó kapcsolatrendszerét, s az egész mûvészettörténeti tradíciót a reneszánsztól a posztmodern végéig. A hangsúlyt a klasszikus és modern mûvészet folyamatosságára - vagyis azonosságára - helyezi, s a technikai képeket is e fejlõdés szükségszerû állomásaként értelmezi.
Kísérletet tesz a speciális fotómûvészeti esztétikum definiálására is, tudva, hogy a határesetek, a fotószerûtlenség és az anyagszerûtlenség is adott esetben része lehet a jelenségnek.
A fotótörténeti folyamatok leírásával párhuzamosan a fotóesztétika problémáit is rendszerszerûen közelíti meg; voltaképpen egy fotó- és mûvészettörténetbõl indukált fotóesztétikát ír. (Az Egyetemes fotó rész konklúzióinak hitele épp a Magyar fotó fejezet interjúiból következik.) Az illusztrációként válogatott kortárs fotók egyúttal a magyar progresszív fotómûvészet reprezentáns - a friss fejleményekre is figyelõ - kötetévé teszik a könyvet.

IMPRESSZUM

Szerzõ:Miltényi Tibor
Kiadó:Szellemkép Kiadó
Tipográfia: Virágvölgyi Péter
Készült a Pro Helvetia Kelet-Nyugati Kulturális Csere támogatásávalSzellemkép Könyvek 1., 1994

Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép