Szellemkép Szabadiskola | Az iskoláról


A fotós és filmes oktatásról

 

Alapítványi mûvészeti iskolánkban, egymásra épülõ, de önállóan, egyes egységekben is elvégezhetõ, alap-, közép-, és felsõfokú szinteken tanítjuk munka mellett is végezhetõ esti munkarendben a képi gondolkozást, a vizuális önkifejezést, az ehhez szükséges analóg és digitális fotózási technikákat.

A fotográfia nem pusztán egy szakma, hanem kreativitásfejlesztõ örömforrás. Az elsõ szemeszter egy alapozó képzés, második és harmadik félév középfokú: elhelyezkedésre, vagy önálló munkára alkalmas tudást ad. Itt már fókuszáltabb a tematika; külön foglalkozunk ember ábrázolással és egy elvontabb témával. A harmadév az ahol havi váltásban különbözõ, gyakran egymástól teljesen eltérõ irányzatokat képviselõ fotográfusok, fotómûvészek kínálják fel az utakat a hallgatóknak. Így áll össze a képzés során egy átfogó ismeretanyag, amit úgy építettünk fel, hogy az alkalmazott területekre is használható legyen. Fontosnak tartjuk, hogy többféle technikát elsajátítsanak hallgatóink; a digitális mellett analóg és a régi archaikus kézmûves technikákat is oktatunk. 

Igyekszünk egy olyan szemlélet mentén tanítani, ahol nem a tanár szubjektív véleménye válik döntõvé, hiszen vannak olyan objektív szakmai szempontok, megméretési kritériumok, amik sokkal fontosabbak az értékelésben. Azt a szemléletet próbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy az alkotói fotográfia önkifejezés, de ez nem pusztán szubjektív kérdés. Szakmailag ezek megtanulható és mérhetõ dolgok. A Szellemkép Szabadiskola képzése során igyekszik egy olyan útravalót adni diákjainak, egy olyan önálló gondolkodásnak és eszköztárnak a kiépítését elérni, amivel bárki meg tudja találni a saját útját.  

Fotós oktatásunk folyamatos mûhelymunkára épül, melyhez hallgatóinknak korlátlan idejû analóg és digitális labort- és bizonyos számú mûteremgyakorlatot biztosítunk. Alapítványunk ösztöndíjakkal, pályázatokkal is segíti a legtehetségesebbeket.

A fotós képzés fontos eleme a 23 éve minden nyáron augusztusban megrendezésre kerülõ alkotótáborunk, amelynek helyszíne hagyományosan 20 éven át a Zala megyei Pacsa nevû település volt. A táborhoz 2016-ban új helyszínt választottunk Szóládon ahol BALATÓNUS néven a régi bevált tematikát és kurzusokat megújítva és továbbfejlesztve valósítjukmeg.

A táborba jelentkezõk fotó szakon az alábbi szekcióra  jelentkezhetnek:  Kreatív fotográfiai gyakorlatok, Autonóm riport, Portré, Archaikus technikák, Camera obscura , Megrendezett fotó

Az iskolai alkotómunka eredményeit igyekszünk minél szélesebb körben publikálni, az elmúlt években eddig 71 kiállítást szerveztünk hallgatóinknak, filmszemlékre, fesztiválokra nevezünk, mert célunk a vizuális gondolkozás fejlesztése, a fotográfiai és mozgóképes oktatás révén a tehetségek felkutatása és a fiatal pályakezdõ fotográfusok nyilvánossághoz jutásának segítése, támogatása. Többek között ennek egyik fontos eszköze kiadványunk, a Szellemkép folyóirat is, amit 1989 óta adunk ki.

Szabadiskolánk vezetõ tanárai részben a Szellemkép köréhez tartozó mûvészek, részben a hazai vizuális mûvészeti élet progresszív, fiatal alkotói, akik egyben kiváló pedagógusok is: Barta Zsolt Péter, Benkõ Imre, Bozsó András, Brezina Zoltán, Déri Miklós, Drégely Imre, Hamarits Zsolt, Kása Béla, Kerekes Emõke, Klima Gábor, Kovács Melinda,  Pályi Zsófia, Perness Norbert, Sióréti Gábor, Taskovics Dorka, Urbán Ádám, Vass Tamás, Vékás Magdolna, Zalka Imre fotográfusok, Miltényi Tibor, Szarka Klára esztéta, Szirányi István  mûv tört., Fuchs Lehel fotográfus, operatõr, a Szellemkép mûvészeti vezetõje, Komár István filmrendezõ-operatõr, Csukás Sándor operatõr, Erdélyi János, Szekeres Csaba, Sopsits Árpád, Balogh Zsolt, Silló Sándor, filmrendezõ, Muhi Klára filmkritikus, Vajdovich Györgyi filmesztéta, szerkesztõ

Elérhetõségünk:
Cím:1072 Budapest, Dob utca 20. II/25
E-mail:szellemkep@gmail.com
Telefon:06/70-637-4953

*Felhívjuk az érdeklõdõk és a hallgatók figyelmét, hogy a Szellemkép Szabadiskola saját bizonyítványt ad ki, mely OKJ számot nem biztosít.


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép