Szellemkép Szabadiskola | Fotós Könyvek


KÓKAI KÁROLY : MÛVEK, KIÁLLÍTÁSOK, ÍRÁSOK

1992 tele és 1997 tavasza között keletkezett 30 bécsi, kölni, bázeli, kremsi és müncheni kiállítás kritikáját, könyv- és folyóiratrecenzióit gyûjti össze ez a kötet. Az idôben és térben pontosan behatárolható területen azonban egy nagyszabású próbálkozás bontakozik ki az olvasó elôtt: a modern képzômûvészetnek, fényképészetnek, filmnek, kultúrtörténetnek konkrét mûalkotásokhoz és eseményekhez kapcsolódó átfogó és mélyreható elemzése.
Elméleti fotográfiai írások mellett, többek között – Robert Mapplethorpe, Walker Evans, Cindy Shermann és a Magnum-csoport munkásságáról is olvashatunk.

IMPRESSZUM
 
Szerzõ: Kókai Károly
Tervezõszerkesztõ:Fuchs Lehel
Felelõs kiadó:Medgyesi Gabriella
Kiadta és a nyomdai elõkészítést végezte a Szellemkép Bt.

Készült az Osztrák Kulturális Intézet és az Osztrák Kelet- és Délkelet -Európa Intézet támogatásával

Szellemkép Könyvek 4., 1999

Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép