2011

2011

Szellemkép Szabadiskola tevékenysége / 2011 

2011-ben három évfolyamon, összesen 9 csoportban indult képzés a 2010/2011-es tanév két félévében.
Szeptemberben a szokott módon folytatódott a képzés mind a három évfolyamon, itt is új elsõs évfolyamot tudtunk indítani. Ezzel elindult a 2011/2012-es tanév. 

Nyáron – július 17. és 24. között – lezajlott a Szellemkép Szabadiskola XVII. alkotótábora Zala megyében Pacsán. Hat szekcióban dolgozhattak a hallgatók és a tábor látogatói: kreatív fotográfiai gyakorlatok, portré és riport, archaikus technikák, digitális kezdõ, illetve kezdõ filmes. Az egyes szekciókat Fuchs Lehel, Kása Béla, Vancsó Zoltán, Zalka Imre és Medgyesi Gabriella vezették. 


Szellemkép Kortárs Mûvészeti Folyóirat 

2011-tõl a lap nyomtatott formában megszûnt. Azonban internetes formában továbbra is mûködött  a www.szellemkeponline.hu címen, megõrizve a periodika szellemi és tartalmi hagyományait. Emellett persze kiegészült az újság olyan tartalmakkal, amelyek közlésére az internet lehetõséget adott (több fotó, videók, stb.) A

Szerkesztõség is megújult az alábbiak szerint: 

Lapalapító fõszerkesztõ: Fuchs Lehel

Vezetõ szerkesztõ: Medgyesi Gabriella

Felelõs kiadó: Fuchs Lehel

Szerkesztõk: Balog József, Bolla Eszter, Fuchs Máté

Tipográfia: Fuchs Lehel

Korrektúra: Medgyesi Gabriella

 A folyóirat és a kiállítások is az NKA támogatásával jöttek létre.


Kiállítások:

Mesterek és tanítványok III.

A Szellemkép Szabadiskola Mesterek és tanítványok címû rendezvénysorozatának idei harmadik kiállítása a Klauzál13 Galériában kerül bemutatásra 2010. december 16 - 2011. február 14-ig. A kiállítást megnyitja: Németh Gábor író.

Kiállítók:Csernok Gyula, Déri Miklós, Drégely Imre, Kovács Tamás

9n - Diplomakiállítás 2011.

Kiállítók:Babinszki Krisztina, Boldog Anikó, Éliás Anikó, Kovács Márton, Nádházi László, Szilágyi-Nagy Ildikó, Sziráki Lili, Tabbouch Ali, Zombori András

 

A kiállítást Sárosdy Judit mûvészettörténész nyitotta meg 2011. augusztus 3-án és augusztus 28-ig volt látható.Diploma fragment – 2002-2011.

Kiállítók:Boldog Anita, Éliás Anikó, Halász Gabriella, Kovács Márton, Orosz Sándor, Sziráki Lili, Tabbouch Ali

A képeket a korábbi diplomázóink anyagaiból válogattuk. A kiállítást 2011. szeptember 12-én 18 órakor Balla Vivienne, fotográfus nyitotta meg, bevezetõt mondott Fuchs Lehel az iskola mûvészeti vezetõje.

A kiállítás 2011. szeptember 28-ig volt látható a Kossuth Klubban (Bp. VIII. Múzeum utca 7.)

 

Három nyár 2009-2011.

A kiállítás november 3. és december 1. között volt megtekinthetõ a Nemzeti Táncszínház Kerengõ Galériájában.(1014 Bp. Színház u. 1-3.)

A kiállítást megnyitotta Eifert János.

A filmek elõtt bevezetõt mondott Fuchs Lehel fotográfus, operatõr, a Szellemkép Szabadiskola mûvészeti vezetõje.

A megnyitón vetített filmek:Mucsy Szilvia: Utószezon

A Szellemkép Alkotótábor 2011 autonóm riport, kreatív fotó és portré slide show-i (szakvezetõk: Fuchs Lehel, Kása Béla, Vancsó Zoltán)

A kiállítás a 17 éve folyamatosan megrendezett Szellemkép Alkotótábor legutóbbi három évének anyagából kialakított válogatás. A kiállításon huszonnégy 50x60 ff fotográfia látható.


Color it II.

Color it II. címmel második állomásához érkezik a Szellemkép Szabadiskola színes foográfiákból álló tematikus kiállítás sorozata.

November 11-én pénteken 18 órakor nyílt meg a tárlat a szegedi Grand Café-ban.

cím: Szeged, Deák Ferenc u. 18.A kiállítás december 10-ig tekinthetõ meg.


Egyéb tevékenységek:


Szellemkép Szabadiskola ösztöndíjpályázata 2011.

2011. végén A Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdetett meg ösztöndíjas fotográfusképzésre. A pályázat feltétele egy 12-18 képbõl álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel volt. A sikeresen pályázók elnyerhették az alapítvány 60.000 Ft-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola februárban induló fotográfus képzésére, amelyet összesen 4 személynek ítélt oda az alapítvány. 

A munkákat értékelték: Vancsó Zoltán fotográfus; Pályi Zsófia fotográfus; Fuchs Lehel fotográfus, a Szellemkép Szabadiskola mûvészeti vezetõje.


ANDRÉ KERTÉSZ RETROSPEKTÍV

2011. december 1. csütörtök 16 óra

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Szellemkép Alapítvány közös szervezésû programja. A Szellemkép Szabadiskola Múzeumi napok programsorozata több éves hagyományra tekint vissza. Megkerülhetetlen, országos jelentõségû fotográfiai eseményeken, kiállításokon biztosítunk tárlatvezetéseket hallgatóinknak, együttmûködve a múzeumokkal és kurátoraikkal. 

A tárlat magyar kurátora, dr. Tomsits Emõke fõmuzeológus vezette körbe az iskola diákjait. Szarka Klára fotótörténész, szakíró és Fuchs Lehel fotográfus operatõr, a Szellemkép Szabadiskola mûvészeti vezetõje kísérte a hallgatókat és külsõs érdeklõdõket a tárlaton. 


Egyszerûsített éves beszámoló mérlege
a kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek részére
Szellemkép Film- és Fotómûvészeti Alapítvány
1072 Budapest, Dob utca 20. 2/25.

A mérleg fordulónapja:    2011. december 31.

    1000HUF                                                                   Elõzõ év    Tárgyév
01.    A. Befektetett eszközök                                              686          336
02.    I.  Immateriális javak                                                       0              0
03.    II. Tárgyi eszközök                                                      686          336
04.    III.Befektetett pénzügyi eszközök                                  0              0
05.    B.  Forgóeszközök                                                       519       2 338
06.    I.  Készletek                                                                    0              0
07.    II. Követelések                                                            111          116
08.    III.Értékpapírok                                                               0              0
09.    IV. Pénzeszközök                                                         408      2 222
10.    C.  Aktív idõbeli elhatárolások                                         0              0
11.    ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                              1 205       2 674
12.    D.  Saját tõke                                                            - 731        - 111
13.    I.  Induló tõke / Jegyzett tõke                                     100          100
14.    II. Tõkeváltozás / Eredmény                                     - 900        - 831
15.    III.Lekötött tartalék                                                         0              0
16.    IV. Értékelési tartalék                                                      0              0
17.    V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl
(közhasznú tevékenységbõl)                                                 69          620
18.    VI. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységbõl                                                    0              0
19.    E.  Céltartalékok                                                             0              0
20.    F.  Kötelezettségek                                                  1 936       2 785
21.    I.  Hátrasorolt kötelezettségek                                       0             0
22.    II. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                0             0
23.    III.Rövid lejáratú kötelezettségek                           1 936       2 785
24.    G.  Passzív idõbeli elhatárolások                                     0             0
25.    FORRÁSOK ÖSSZESEN                                              1 205      2 674


Közhasznú eredménykimutatás
a kettõs könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezetek részére

Szellemkép Film- és Fotómûvészeti Alapítvány
1072 Budapest, Dob utca 20. 2/25.

            1000HUF                                                              Elõzõ év    Tárgyév
A.    Összes közhasznú tevékenység bevétele                    8 589    7 005
A.1.    Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás     1 090        0
A.1.A.    - alapítótól                                      0        0
A.1.B.    - központi költségvetésbõl                      0        0
A.1.C.    - helyi önkormányzattól                              0        0
A.1.D.    - egyéb    1 090    0
A.2.    Pályázati úton elnyert támogatás          2 905    1 400
A.3.    Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel     4 481    5 605
A.4.    Tagdíjból származó bevétel                      0        0
A.5.    Egyéb bevétel                                    113        0
B.    Vállalkozási tevékenység bevétele              0        0
C.    Összes bevétel (A+B)                          8 589    7 005
D.    Közhasznú tevékenység ráfordításai          8 520    6 385
D.1.    Anyagjellegû ráfordításai                  6 180    5 796
D.2.    Személyi jellegû ráfordítások                  1 414        0
D.3.    Értékcsökkenési leírás                            920      583
D.4.    Egyéb ráfordítások                              6        6
D.5.    Pénzügyi mûveletek ráfordításai                      0        0
D.6.    Rendkívüli ráfordítások                              0        0
E.    Vállalkozási tevékenység ráfordításai              0        0
E.1.    Anyagjellegû ráfordítások                      0        0
E.2.    Személyi jellegû ráfordítások                      0        0
E.3.    Értékcsökkenési leírás                              0            0
E.4.    Egyéb ráfordítások                              0        0
E.5.    Pénzügyi mûveletek ráfordításai                      0        0
E.6.    Rendkívüli ráfordítások                              0        0
F.    Összes ráfordítás (D+E)                          8 520    6 385
G.    Adózás elõtti vállalkozási eredmény
(B-E vagy C-F)                                              0        0
H.    Adófizetési kötelezettség                      0        0
I.    Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)              0        0
J.    Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)             69      620


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép