2018

2018

 

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Iskolarendszeren kívüli és alkotótábori formában szervezett képzések, kiállítások és bemutatók szervezése révén biztosítja a tehetségek kibontakozását, növeli a bemutatkozás lehetõségének esélyét, elõsegíti az Európai Unió országainak társszervezeteivel és alkotóival, valamint a határon túli magyarság mûvészeivel és közönségévvel létrejövõ kapcsolatok megteremtését és fenntartását.

- Közhasznú tevékenység célcsoportja: 17-99 éves korig tanulni vágyok, a fotográfia, a film és a kapcsolódó társmûvészetek iránt érdeklõdõ személyek és szervezetek

- Közhasznú tevékenységbõl részesülõk létszáma: évente kb. 200 fõ

- Közhasznú tevékenység fõbb eredményei:

Kiállítás sorozatot, filmvetítést, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, alkotótábort, múzeumi napokat szerveztünk.

A következõ rendezvények valósultak meg:

2018. 01. 31. Nyílt nap, Portfólió értékelések, Felvételi, Ösztöndíj konzultáció

2018. 05.23. XXII. Szellemkép Múzeumi Napok - Magyar Nemzeti Múzeum

2018. 07.29 - 08.05. XXIV. Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótábor - NKA támogatásával

2018. 09. 25. Nyitott mûhely- Portfólió értékelések, Felvételi, Ösztöndíj konzultáció

2018. 11. 23- 12.14 3 Nyár Balatónus, Szólád, Szellemkép Szabadiskola kiállítása - NKA támogatásával

2018. 12. 04.  Szellemkép Múzeumi Napok - Magyar Nemzeti Múzeum

 

További események:

Szellemkép Szabadiskola ösztöndíj pályázata 2018.

2018 januárjában és szeptemberében a Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdetett meg ösztöndíjas fotográfusképzésre. A pályázat feltétele egy 12-18 képbõl álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel volt. A sikeresen pályázók elnyerhették az alapítvány 1.076.000 Ft-os összdíjazású tandíj támogatását a Szellemkép Szabadiskola fotográfus képzésére, amelyet összesen 10 személynek ítélt oda az alapítvány. A munkákat értékelte: Perness Norbert fotográfus, Fuchs Lehel fotográfus, a Szellemkép Szabadiskola mûvészeti vezetõje. Ezen túl további 10 db belsõ, 12%-os ösztöndíj került kiadásra a felsõbb éves hallgatók között.

 

Pályázatok:

1. Támogatási program: NKA- XXIV. Szellemkép Alkotótábor - mesterkurzusok

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2018. május 29.-09. 19.

-          támogatás összege: 1.500.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.500.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.500.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.500.000 Ft

 -         támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.500.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.510.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SZELLEMKépalapításával egy idõben, 1994 óta eddig minden évben megrendeztük a Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótábort, korábban a Zala megyei településen, Pacsán immáron harmadik éve pedig a Somogy megyei Szóládon. Az új helyszín egy új idõszámítás a Szellemkép tevékenységében, a bevált tematikák és a kialakult magas szintû szakmai követelmények mellett, egyéb plusz programok beépítését is jelenti. Az idén 24 éves Szellemkép immáron már 6 éve nagykorúnak számít, fotográfus Alkotótáborunk résztvevõi között viszont büszkén láthatunk ennél fiatalabb hallgatókat is. Az iskolával egy idõs táborunk az évek során rengeteg más rendezvényt, tábort és iskolát is inspirált. Mi azonban igyekeztünk továbbra is hûek maradni a Szellemkép-életérzéshez, az eredeti és utánozhatatlan ALKOTÓTÁBOR „szelleméhez”, és a lehetõ legtöbb, legjobb tudásunkat átadni a fotográfia újonnan érkezõ és már visszatérõ szerelmeseinek. Az alapítvány rendszeresen ösztöníjakkal segíti a legtehetségesebb résztvevõket, úgy az iskolában, ahogy az alkotótáborban is. A tábor létrejöttét évek óta támogatja az NKA is.

07.30. 20.00 - Baricz Kati fotográfus - a szubjektív emberábrázolás, portré

08.01 20.00 - Cziglényi Boglárka dramaturg - a dramaturgia  szerepe és mûködése  a fotográfiában, filmben, és amikrõl leképzõdik -  a mindennapjainkban 

08.02. 20.00 - Perness Norbert fotográfus- drón bemutató  és elõadás - A drónok szerepe és hatása a kortárs vizualitásban. 

07.31.20.00 - Tímár Sára fotográfus - A kortárs fotográfiai jelenlét, portfólió, pályázatok itthon és külföldön. A fotókönyv - fotóskönyv - mûvészkönyv mûfajai értelmezése, lehetõségei

08.01-08.03 Vékás Magdolna fotográfus - Archaikus technikák  elõadás és mûhely, cianotypia, fényérzékeny emulzió szinte bármire, napon exponálódó önarcképek, stb 

Ösztöndíj pályázat Alkotótábori részvételre

Az ösztöndíjak odaítélése során a Szellemkép Alapítvány a beérkezett munkák és a támogatás reményében 2 - teljes, 6 - 50%-os ösztöndíjat, valamint 6 támogatott részvételt ítélt oda és osztott ki. Így az ösztöndíjra pályázók szinte mindegyike valamilyen támogatásban részesülhetett. Ennek köszönhetõen az ország távoli részeibõl is akadtak olyan részvevõk, akik e pályázat nélkül nem tudtak volna fotográfiát tanulni. Az õ nevükben is köszönjük.

 

2. Támogatási program: NKA- 3 NYÁR – Balatónus Szólád gyûjteményes fotókiállítás

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2018. 09.13.-11. 30.

-          támogatás összege: 400.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 400.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 400.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 400.000 Ft

 -         támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 400.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 400.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

 

3 Nyár - ASZELLEMKÉP SZABADISKOLA

Alkotótáborainak válogatás kiállítása

Balatónus 2016 - 2017 - 2018. Szólád


 A tábor munkájából beszámoló jellegû kiállítást nem rendezünk. 3 évenként viszont egy olyan, válogatott anyagot állítunk össze, mely színvonalával méltó helyet foglal el az évközi tematikus, és diploma-kiállításaink sorában. Idén is egy ilyen, a Balatónus táborok képi anyagának válogatott kiállítását, tekinthették a Patyolat Galériában az érdeklõdõk.

A kiállítás, (és a táborok) ars poeticáját, mûvészeti és pedagógiai programját így fogalmazta meg Fuchs Lehel bevezetõ beszédében:

„Úgy tudom, méretéhez képest legerõsebb izmunk a nyelv. Akad, aki ezt alaposan ki is használja.  A leggyorsabb, pedig talán a szemben található. A gyorsaság a mi kultúránkban leggyakrabban a távolsággal fejezõdik ki. A távolság észleléséhez pedig többnyire fény kell. Az Univerzum távoli csillagainak fényei is így érnek el hozzánk. Ugyanakkor elõfordul, hogy két ember annyira közel áll egymáshoz, hogy szinte összeérnek, mégis elérhetetlen távolságra vannak egymástól.

Ezt a távolságot mérhetnénk például „belsõ fénnyel”. Mi ebbõl az utóbbiból igyekszünk minél többet átadni tanítványainknak, hogy minél messzebb és egyre közelebb jussanak.”

. Az iskolával egy idõs táborunk az évek során rengeteg más rendezvényt, tábort és iskolát is inspirált. Mi azonban igyekeztünk továbbra is hûek maradni a Szellemkép-életérzéshez, az eredeti és utánozhatatlan ALKOTÓTÁBOR „szelleméhez”, és a lehetõ legtöbb, legjobb tudásunkat átadni a fotográfia újonnan érkezõ és már visszatérõ szerelmeseinek. Az alapítvány rendszeresen ösztöníjakkal segíti a legtehetségesebb résztvevõket, úgy az iskolában, ahogy az alkotótáborban is. A tábor létrejöttét évek óta támogatja az NKA is.

A táborokhoz tartozó gyûjteményes kiállítás lebonyolítása érdekében nyújtottunk be pályázatot, a tervezett költség: 930 000 Ft volt, és összesen 800 000 Ft-ot igényeltünk megvalósításra. A támogatási döntés értelmében 400 000 Ft összegû támogatást ítélt meg a támogató szerv, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

A kiállítást megnyitotta: Szarka Klára fotótörténész, kurátor

Bevezetõt mondott: Fuchs Lehel mûvészeti vezetõ

A táborok kurzusvezetõ tanárai voltak:

Birtalan Zsolt fotográfus

Fuchs Lehel operatõr, rendezõ, fotográfus

Kása Béla fotográfus

Kerekes Emõke fotográfus

Perness Norbert fotográfus

Sióréti Gábor fotográfus

Vékás Magdolna fotográfus

Zalka Imre fotográfus

Kiállítók névsora:

A kiállításon, 29 alkotó 68 alkotása (fotója) szerepelt, 50 keretben és 4 különleges nyomtatott installációval. Az alkotók, mind a 3 év szóládi fotómûvészeti táborainak résztvevõi voltak, akik 4- 5 nagy tematika mentén alkottak: portré, autonóm riport, megrendezett kompozíció és kompozíciós mûfajú (stílusú) képekkel szerepeltek a kiállításon.

Bodnár Béla, Balázs Zsolt,  BornyiMárton,Buszlai Ádám, Gámán Zsuzsa, Gilányi Valentina, HorváthFerdinánd, Feller Leonard Máté, Fuska Nikoletta, Forgách Anna JancsóZoltán, Kelemen Zsuzsa

Koczog Bea May Adél Mátyás Lóránt Attila LengyelPetra Lisztes Orsolya Portörõ Kátya Pór Anna Rácz Péter  SzemánFerenc Szerján Nóra Szendrõ Veronika, Szabó Gréta Takáts Livi Tamás Ágota Tóth ÁdámVadas István  ZemenAnna

 


 


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép