2014

2014

A 2014-es eredménykimutatás megtekintéséhez kattintson ide. 
A 2014-es  közhasznúsági melléklet megtekintéséhez kattintson ide.
A 2014-es mérleg megtekintéséhez kattintson ide.


1.     Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány célja, hogy a film, videó és fotográfiai szakterületeken az ismeretek gyarapításával, és elterjesztésével, a vizuális alkotóképesség kibontakoztatásának segítésével a fiatalok és felnõttek számára iskolarendszeren kívüli és alkotótábori formában szervezett képzések, kiállítások és bemutatók szervezése révén biztosítsa a tehetségek kibontakozását, növelje a nagyközönség elõtti hazai és nemzetközi bemutatkozás lehetõségének esélyét, és elõsegítse az Európai Unió országainak társszervezeteivel és alkotóival, valamint a határon túli magyarság mûvészeivel és közönségével létrejövõ kapcsolatok megteremtését és fenntartását.

Az Alapítvány az általa támogatott és segített film, videó és fotográfiai felnõttképzési tanfolyamok, programok, kiadványok és egyéb rendezvények, valamint az általa segített alkotó mûvészeti erõk kibontakozása és a szakmai tudás bõvítése révén elõsegíti a mûvelõdést, a munkaerõpiaci elhelyezkedés esélyeinek növelését, a természeti, a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését, és az élethosszig tartó tanulás megvalósulását.

 

2.     Tevékenység:

- Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Az Ectv. figyelembevételével az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével:

a)         1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl 121. § a)-b) bekezdése alapján: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ mûvelõdésre szervezõdõ közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; mûvészeti intézmények/lakossági mûvészeti kezdeményezések, önszervezõdések támogatása, a mûvészi alkotó munka feltételeinek javítása, a mûvészeti értékek létrehozásának, megõrzésének segítése

b)         2001. évi CI. tv. a felnõttképzésrõl 3. § (2) a) b) bekezdése alapján: Felnõttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelõ, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.

c)         2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7. 7. pontja alapján: kulturális szolgáltatás, filmszínház, elõadó-mûvészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása;

d)         2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § f, g) bekezdése értelmében: kulturális autonómia megerõsítésére önszervezõdés szervezésének/mûködtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötõdõ kulturális javak megõrzése.

e)         2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. pontja értelmében: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások

 

- Közhasznú tevékenység célcsoportja: 17-99 éves korig tanulni vágyok, a fotográfia, a film és a kapcsolódó társmûvészetek iránt érdeklõdõ személyek és szervezetek

- Közhasznú tevékenységbõl részesülõk létszáma: évente kb. 500 fõ

- Közhasznú tevékenység fõbb eredményei:

2014-ban a szokott módon, három évfolyamon indult képzés a 2013/2014-es tanév elsõ és a 2013/2014-es tanév második félévében.

A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte mûködésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illõen, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett.

A következõ rendezvények valósultak meg:

 

2014.03.21-04.06. FÉNYÍRÓK VÁROSA - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP I.

2014.03.24. A dokumentumfotó távlatai – kerekasztal beszélgetés Korniss Péter, fotográfussal

2014.04.04. "Fényírók városa - Privát Budapestek" - filmvetítéssel egybekötött kerekasztal beszélgetés

2014.04.16-tól "Fényírók városa-20 éves a Szellemkép I.” c. kiállítás egy részletének bemutatása

2014.04.10-05.12. CAMERA OBSCURA ÉS ARCHAIKUS TECHNIKÁK KIÁLLÍTÁS - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP II.

2014.04.26-27. 12.00-15.00 Kamerába zárt tánc

2014.07.27-08.03. 20. jubileumi Szellemkép Alkotótábor

2014.10.01-11.15. SZELLEMKÉP 20 HOLDUDVAR FESZTIVÁL  - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP IV.

2014.10.21. „A legfontosabb építõanyagunk a fény” – Börcsök László, építész elõadása

2014.11.07 -11.15. FUCHS LEHEL - FALUVÁROS - Fotóhónap 2014. részeként

2014.10.28. Pecha Kucha Night vol 41. – Special Edition Szellemkép 20

 

További, a jubileumi rendezvénysorozattól független események:

 

Szellemkép Szabadiskola ösztöndíjpályázata 2014.

Szellemkép Múzeumi Napok XII. - Tárlatvezetés Pályi Zsófia fotográfussal

Szellemkép Múzeumi napok IX.,XésXI. - Archaikus fotótechnikai szeminárium a Nemzeti Múzeumban

2014.01.18. Szellemkép Stúdió – Analóg workshop Brezina Zoltán fotográfussal

2014.01.20. Szellemkép Stúdió – Tárlatvezetés Molnár Zoltánnal kiállításán

2014.02.11-tõl Szellemkép Stúdió – Megrendezett fotó mesterkurzus Vass Tamás fotográfussal

2014.02.12-tõl Szellemkép Stúdió – Színes labor mesterkurzus Zalka Imre fotográfussal

2014.03.05-tõl Szellemkép Stúdió – Riportfotó mesterkurzus Pályi Zsófia fotográfussal

2014.03.11-tõl Szellemkép Stúdió – Camera obscura mesterkurzus Lackó Péter fotográfussal

2014.03.09-tõl Szellemkép Stúdió – Stúdiógyakorlat mesterkurzus Benkõ Sándor fotográfussal

2014.04.22. Szellemkép Stúdió – Tárlatvezetés Benkõ Imrével – Világok útjain

2014.07.16. Szellemkép Stúdió - Super 8-as jubileumi filmvetítés

 

A szervezet munkájában részt vevõ önkéntesek száma: átlagosan 15 fõ

 

Az üzleti évben végzett fõbb tevékenységek és programok bemutatása:

2014-ban a szokott módon, három évfolyamon indult képzés a 2013/2014-es tanév elsõ és a 2013/2014-es tanév második félévében. A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte mûködésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illõen, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett.

A következõ rendezvények valósultak meg:

 

2014.03.21-04.06. FÉNYÍRÓK VÁROSA - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP I.

összegzõ kiállítás a budapesti, hallgatói fotográfiákból (Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében)

 

megnyitó: 2014. március 21. 18:00

helyszín: a Budapest Bálna makett-terme, 1093 Budapest, Fõvám tér 11-12.

filmvetítés: Fényírók városa, rendezõ: Fuchs Lehel, 30’ (Duna Televízió - 1999.)

a kiállítást megnyitja: Finta Sándor, fõépítész

megnyitóbeszédet mond: Baki Péter, fotóesztéta, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója és Fuchs Lehel, fotográfus, operatõr-rendezõ, az iskola mûvészeti vezetõje

zenél: Freedom Café Music

A kiállítás kurátorai: Fuchs Lehel, Fejér János, Molnár Zoltán, Pályi Zsófia fotográfusok, az iskola tanárai. A kiállított fotográfiák fõként az elmúlt 20 év autonóm riport kurzusának anyagai. Kurzusvezetõk: Déri Miklós, Molnár Zoltán, Pályi Zsófia, Sióréti Gábor,Vancsó Zoltán fotográfusok.

Vendégek száma: kb 200 fõ a megnyitón, kb 100 fõ a nyitva tartás alatt

Kiállított képek: 85 db, fém keretben kiállított fekete-fehér kópia

 

2014.03.24. A dokumentumfotó távlatai – kerekasztal beszélgetés Korniss Péter, fotográfussal

moderátor: Szarka Klára, fotótörténész

beszélgetnek:  Korniss Péter, fotográfus, Fejér János, fotográfus, Pályi Zsófia, fotográfus, Fuchs Lehel, fotográfus, operatõr-rendezõ

helyszín: a Budapest Bálna makett-terme, 1093 Budapest, Fõvám tér 11-12.

Vendégek száma: kb 70 fõ

 

2014.04.04. "Fényírók városa - Privát Budapestek" - filmvetítéssel egybekötött kerekasztal beszélgetés

filmvetítés: Fényírók városa, rendezõ: Fuchs Lehel, 30’ (Duna Televízió - 1999.)

beszélgetnek:  Fuchs Lehel, fotográfus, operatõr-rendezõ,  dr. Nagy Béla városépítész, dr. Krémer András városszociológus

helyszín: a Budapest Bálna makett-terme, 1093 Budapest, Fõvám tér 11-12. 

zenél: The Strickfigures

Vendégek száma: kb 50 fõ

 

2014.04.16-tól "Fényírók városa-20 éves a Szellemkép I.” c. kiállítás egy részletének bemutatása a Kortárs Építész Központ – Budapest 100 rendezvényével együttmûködésben

helyszín: ELTE-Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Látogatók száma: kb 1000 fõ

 

2014.04.10-05.12. CAMERA OBSCURA ÉS ARCHAIKUS TECHNIKÁK KIÁLLÍTÁS - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP II.

helyszín: Nemzeti Táncszínház kerengõ galériája, 1014 Budapest, Színház utca 1-3

A Nemzeti Táncszínház tereiben, az iskola fennállásának 20 éve alatt archaikus és camera obscura technikával készült fotográfiák kerülnek bemutatásra.

A kiállítás kurátorai: Fejér János, Fuchs Lehel, Laczkó Péter és Zalka Imre

Látogatók száma: kb 100 fõ

Kiállított képek száma: kb 40 db.

 

2014.04.26-27. 12.00-15.00 Kamerába zárt tánc

a Mozdulatmûvészeti Társulat performanszával egybekötött „Camera obscura” bemutató, Lackó Péter fotográfussal

helyszín: Nemzeti Táncszínház kerengõ galériája, 1014 Budapest, Színház utca 1-3

Látogatók száma: kb 500 fõ

 

2014.07.27-08.03. - 20. jubileumi Szellemkép Alkotótábor

helyszín: Pacsa, Zala megye

Táborlakók száma: kb 60 fõ

Tanárok száma: 11 fõ + 2 segéd

 

2014.10.01-11.15. SZELLEMKÉP 20 HOLDUDVAR FESZTIVÁL  - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP IV. - Fotóhónap 2014. részeként

helyszín: Patyolat kulturális befogadótér, 1082 Budapest, Baross utca 85.

a rendezvényt megnyitja: Pion István, költõ

zenél: KARDOS DÁNIEL-HORVÁTH MÁRK gitár DUÓ

A Szellemkép Szabadiskola 20 éves fennállása alatt a Szellemkép Alkotótáborban készült fotográfiák kiállítása és vetítése.

Vendégek száma a megnyitón: kb 140 fõ

 

2014.10.21. „A legfontosabb építõanyagunk a fény” – Börcsök László, építész elõadása a „Térábrázolási kísérletek” címû, harmadéves mesterkurzushoz kapcsolódóan.

helyszín: Patyolat kulturális befogadótér, 1082 Budapest, Baross utca 85.

Vendégek száma: kb 100 fõ

 

2014.11.07 -11.15. FUCHS LEHEL - FALUVÁROS - Fotóhónap 2014. részeként

helyszín: Patyolat kulturális befogadótér, 1082 Budapest, Baross utca 85.

a kiállítást megnyitja: Sopsits Árpád, filmrendezõ

zenél: Woodoo Papa Duo

a „Faluváros” könyvbõl részleteket mond: Rácz Attila

Vendégek száma: kb 100 fõ

 

2014.10.28. Pecha Kucha Night vol 41. – Special Edition Szellemkép 20

A Kortárs Építész Központtal való együttmûködés keretében valósult meg. Olyan jelenlegi és egykori diákok és tanárok mutatkoztak be, akik a Szellemképben töltött idõ alatt vagy azután valamilyen mûvészeti- vagy alkotótevékenységgel foglalkoztak. Egy-egy rövid vetítés/performansz/elõadás keretében bemutatták a nézõknek tevékenységüket.

Elõadók száma: 11 fõ + 2 moderátor + 1 kórus elõadása

Nézõk száma: kb 130 fõ

 

További, a jubileumi rendezvénysorozattól független események:

 

Szellemkép Szabadiskola ösztöndíjpályázata 2014.

2014. januárjában és szeptemberében a Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdetett meg ösztöndíjas fotográfusképzésre. A pályázat feltétele egy 12-18 képbõl álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel volt. A sikeresen pályázók elnyerhették az alapítvány 60.500 Ft-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola fotográfus képzésére, amelyet összesen 4 személynek ítélt oda az alapítvány. A munkákat értékelték: Fejér János fotográfus; Molnár Zoltán fotográfus; Fuchs Lehel fotográfus, a Szellemkép Szabadiskola mûvészeti vezetõje. Ezentúl további 5 db belsõ, 50%-os ösztöndíj került kiadásra a felsõbb éves hallgatók között.

 

Szellemkép Múzeumi Napok XII. - Tárlatvezetés Pályi Zsófia fotográfussal a Pécsi József ösztöndíjasok kiállításán a Mûcsarnokban

A Szellemkép-Mûcsarnok együttmûködés keretében Pályi Zsófia fotográfus, iskolánk tanára a derkó.pécsi.2014 egyik kiállítójaként tárlatvezetést tartott hallgatóinknak és minden kedves érdeklõdõnek a Pécsi József ösztöndíjasok kiállításán, a Mûcsarnokban. 

 

Résztvevõk:  

 

Készman József, a Mûcsarnok kurátora  

Pályi Zsófia fotográfus, iskolánk tanára  

Fuchs Lehel, fotográfus, operatõr-filmrendezõ, az iskola mûvészeti vezetõje

 

Szellemkép Múzeumi napok IX., X és XI. - Archaikus fotótechnikai szeminárium a Nemzeti Múzeumban

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában nemcsak majd kétmillió értékes képet õriznek, hanem szinte minden olyan eszközt, egyedi eljárással készült történeti fotót, amelyet másutt Magyarországon nem lehet megtekinteni. Kézbe venni pedig sehol sem. Mi a Múzeum jóvoltából kezünkbe vehettünk valódi dagerrotípiát, ambrotípiát, platinotípiát, porcelán fotót, nemes eljárásokkal készült képeket, belenézhettünk a sztereonézõbe, hogy egykori térhatású fényképet láthassunk. A 19. századi õseljárásokról Dr. L. Baji Etelka fõmuzeológus, a Fényképtár helyettes vezetõje tartott múzeumi órát.

 

2014.01.18.

Szellemkép Stúdió – Analóg workshop Brezina Zoltán fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.01.20.

Szellemkép Stúdió – Tárlatvezetés Molnár Zoltánnal kiállításán

helyszín: Bárka Színház

 

2014.02.11-tõl

Szellemkép Stúdió – Megrendezett fotó mesterkurzus Vass Tamás fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.02.12-tõl

Szellemkép Stúdió – Színes labor mesterkurzus Zalka Imre fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.03.05-tõl

Szellemkép Stúdió – Riportfotó mesterkurzus Pályi Zsófia fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.03.11-tõl

Szellemkép Stúdió – Camera obscura mesterkurzus Lackó Péter fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.03.09-tõl

Szellemkép Stúdió – Stúdiógyakorlat mesterkurzus Benkõ Sándor fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.04.22.

Szellemkép Stúdió – Tárlatvezetés Benkõ Imrével – Világok útjain

helyszín: Petõfi Irodalmi Múzeum

 

2014.07.16.

Szellemkép Stúdió - Super 8-as jubileumi filmvetítés

helyszín: Szimpla kert

Válogatás az elmúlt 20 év alatt a nyári táborban készült, super 8-as hallgatói filmekbõl.

 

 

Támogatási program: NKA- 20 éves a Szellemkép rendezvénysorozat

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2014. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 500.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 500.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 500.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 500.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 500.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 500.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte mûködésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illõen, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett. (Részletek: ld. fent)

 

Támogatási program: NKA- Szellemkép mûvészeti magazin

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2014. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 1.000.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.000.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.000.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.000.000 Ft

-          felhalmozási: -

-         Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

 

A támogatás megérkezésével, az év második felétõl sikerült egy új szerkesztõi csapatot felállítanunk. Igyekeztünk a Szellemkép Szabadiskola környékén mozgó fiatalok, diákok és tanárok, önkéntesek és követõk közül válogatni a szerkesztõség összeállításánál. Szerettünk volna ugyanis – alapítványunk alapvetõ célkitûzéseihez mérten – lehetõséget adni tehetséges fiataloknak a bemutatkozásra, publikálásra, akár saját munkáik megismertetésére, illetve a szakmai életbe való aktív bekapcsolódásra.

 

Fõszerkesztõ: Fuchs Lehel, a Szellemkép Alapítvány kuratóriumi elnöke

Szerkesztõk: Fuchs Máté és Kern Anita

Korrektúra: Fuchs Máté

 

Az online folyóiratunk 9 fõ szerzõvel lett gazdagabb, akik saját rovatot vezethettek. A fõ rovatainkon kívül rendszeresen jelentek meg aktualitások, pályázati kiírások, programajánlók, imeretterjesztõ cikkek a folyóirat profiljának megfelelõen. Ezeken túl igyekeztünk lehetõséget adni jelenlegi és egykori hallgatóinknak, és a tanulmányaik alatt írt esszék, fotótörténeti elemzések, diplomamunkák legjobbjait megjelentettük. Az önálló cikkeken túl készültek sorozatok is, amikor heteken keresztül mutattunk be egy témát, rendezvénysorozatot. Az új szerkesztõségi csapat közös munkáját folyamatosas egyeztetések, személyes konzultációk és két-három hetente megrendezett szerkesztõségi gyûlések kísérték.

 

Támogatási program: NKA- Szellemkép Alkotótábor

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2014. március 3.-dec. 31.

-          támogatás összege: 1.000.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.000.000 Ft

 -          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.000.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.000.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A SZELLEMKép alapításával egy idõben, 1994 óta minden évben megrendezzük a Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótábort, a Zala megyei településen, Pacsán. A támogatási összeg megítélésének köszönhetõen a megszokott, tervezett programokon túl további elõadásokat, eseményeket sikerült megvalósítanunk. Az eredeti terveink szerint a meghívott kurzusvezetõk a következõk voltak: Pályi Zsófia, Molnár Zoltán, Fejér János, Kása Béla, Zalka Imre fotográfusok, Fuchs Lehel fotográfus, operatõr, Medgyesi Gabriella szerkesztõ, rendezõ. A támogatásból további elõadókat, kurzusvezetõket sikerült meghívnunk a táborba. Sióréti Gábor, Vancsó Zoltán, Demeczky Mihály, Laczkó Péter fotográfusok, Bollók Csaba filmrendezõ, Bendó Zsuzsanna operatõr tartottak rövidebb kurzusokat, elõadásokat hallgatóinknak. Valamint a tábor egyik estéjére egy blues-zenekart, a Voodoo Papa Duót sikerült elhívnunk.

 

Támogatási program: NKA- eszközpályázat

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2014. január 1-augusztus. 31.

-          támogatás összege: 259.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 259.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 259.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 259.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 259.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 259.000 Ft

-          felhalmozási: -

-         Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SZELLEMKép Film- és Fotómûvészeti Alapítvány kulturális és oktatási tevékenységének fejlesztése, valamint a 2014. évre tervezett, 20 éves jubileum programjainak elõkészítése érdekében korszerû technikai eszközökre nyújtottunk be pályázatot, az alábbi eszközt nyertük el: Benq Wl070 Cinema FullHD projektor (1db). A támogatási összegbõl megvásárolt projektor segítségével lehetõségünk nyílt tanáraink, meghívott elõadóink számára megfelelõ minõségû projektort biztosítani elõadásaik megtartásához. Továbbá a fotós és filmes kurzusokat látogató hallgatóink méltó módon, minõségben tudják azóta prezentálni félévközi és évvégi vizsgaanyagaikat az iskolánk tanáraiból felállított bizottság, illetve a hallgatói kör elõtt. Ezen felül a 20 éves jubileumi rendezvényünk egyes eseményei alkalmával is nagy segítséget nyújtott a megvásárolt eszköz. Nyári táborunk alkalmával például minden este filmvetítéssel egybekötött filmtörténeti elõadások megtartását tette lehetõvé.

Támogatási program: NKA- mûvészeti albumkötet

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2014. április 1- 2015.március. 2.

-          támogatás összege: 1.500.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.500.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 0 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.500.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: -

-          személyi: -

-          dologi: -

-          felhalmozási: -

-         Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: -

 

 

Támogatási program: MMA- 20 éves a Szellemkép rendezvénysorozat

-          támogató megnevezése: Magyar Mûvészeti Akadémia

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2014. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 1.000.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.000.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.000.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.000.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte mûködésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illõen, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett. (Részletek: ld. fent)

 

 

A Szellemkép Szabadiskolában 2014-ben ismét három évfolyamon indult képzés a tavaszi és az õszi félévében. Ösztöndíjpályázaton 8 db ösztöndíj került kiadásra, alapítványi támogatással. Az iskola 2014-ben ünnepelte mûködésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illõen kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort, múzeumi napokat, Szellemkép Stúdiós rendezvényeket szervezetünk egész évben. (Részletek:lent)


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép