Szellemkép Szabadiskola | Szellemkép Napok


Szellemkép napok

HÁROM NAPOS INTENZÍV FOTOGRÁFUS WORKSHOP
EGER - MÛVÉSZETEK HÁZA - ÁPRILIS 19-21.

A Szabadiskola munkájába illeszkedõ, de nyitott formájú, haladó, kreatív szemléletû intenzív kurzus során az érdeklõdõknek lehetõségük nyílik bepillantani a képzés jellegébe, és az iskola hallgatóival együtt részt venni a prog-ramokban. Ebben a képzési formában nagy hangsúlyt fektetünk olyan szemléletû feladatok kidolgozására, illetve szempontok kialakítására, melyek a konkrét képek elkészítése közben a késõbbi önálló munkát is segítik, fejlesztve a vizuális gondolkodás és problémamegoldás készségét.
Minden nap új feladat kerül megbeszélésre, mely a fotográfia kulcskérdéseit rejti. Az egyes napokon elõadások és konzultációk keretében tisztázzuk a megoldandó feladat során felmerülõ technikai és kreatív problémákat, lehetõségeket, típushibákat, majd mindezek után következik a gyakorlati kivitelezés. Délután a színes technikára lelaborált nézõképek alapján egyéni, illetve csoportos konzultációs formában értékeljük az aznap készített munkát.
A kurzus résztvevõi saját fényképezõgéppel, a nyersanyag- és laborálálási költség, illetve a tandíj befizetésével a helyszínen jelentkezhetnek. (5000Ft/nap)

"Itt nem a megszokott nyaralási képeket látjuk, a Szellemkép Szabadiskola nem az IBUSZ nyári programokat szervezõ kihelyezett irodája. Mi is hát?
Az indító tábla eligazít: A Szellemkép Szabadiskola olyan vizuális intézmény, mely bázisa és mûhelye a képpel foglalkozó fiataloknak.
Olyan szellemi kör, ahol film, irodalom, fotográfia egymásba kap-csolódnak, a mûvészet és mesterség nem idegenedik el a tudománytól, ahol a folyóirat élettel telik meg, és mindennek együttesen a kisugárzó ereje, hatása számottevõ. A szabadiskola mûvészeti alkotótáborában készült képek olyan szellemiséget tükröznek, amely segít a mai magyar fotográfia felszín alatti, friss áramlatait láthatóvá tenni. A fiatalok még képesek tisztán látni és õszintén ábrázolni."

Eifert János fotómûvész

2005 ÁPRILIS 19. CSÜTÖRTÖK 19.00
"HÁROM NYÁR"

Fotókiállítás a Szellemkép Szabadiskola nyári fotós
alkotótáborainak munkáiból

Bevezetõt mond: FUCHS Lehel fotográfus, operatõr,
a Szellemkép Szabadiskola mûvészeti vezetõje
A kiállítást megnyitja: BALOG József író, újságíró

A kiállítás megtekinthetõ: április 19-tõl május 5-ig.

2005 ÁPRILIS 19. CSÜTÖRTÖK

"KAMERA-TÖLTÕTOLL"

Filmvetítés a Szellemkép Szabadiskola alkotótáborának filmjeibõl

"Egy S8-as kamera nagyon kicsi, ez a legszembetûnõbb sajátossága, és ezért van az, hogy személyes tárgy tud maradni, tehát úgy tud velünk lenni, mint ahogy egy toll vagy egy ceruza, ugyanúgy tudunk vele dolgozni, mint ahogy egy ceruzával vagy egy tollal. Tehát apró jegyzeteket tudunk készíteni életünkrõl, megismételhetetlen pillanatokat tudunk megörökíteni."

Bollók Csaba filmrendezõ

"Minden alkotásnak, akármilyen legyen is, az a lényege, hogy az ÉN-en keresztül eljussunk az örömhöz, a játékhoz és az önzetlenséghez."

Szaladják István rendezõ-operatõr

Vetítésre kerülnek a következõ S8-as filmek:

SZINCSOK Gabriella - ZÖLD László - KISS Rozina - MUCSY Szilvia:
Pacsawatch (10')
SZINCSOK Gabriella - ZÖLD László - KISS Rozina: Nemek és nemek (5')
MUCSY Szilvia: Utószezon (3')
SEBESI Sándor: Vízicsoda (4')
KIRSCH Gusztáv: Trilógia (3')
GAYER Zoltán: Dobozva zárva (5')
ARANYOS Eszter: Kamera forog (3')

2005 ÁPRILIS 19. CSÜTÖRTÖK

"EGY MÁSODPERC" - FÉNYKÉPEK BUDAPESTRÕL

Diavetítés GULYÁS Miklós fotómûvész munkáiból

Bevezetõt mond: MEDGYESI Gabriella szerkesztõ

"Gulyás Miklós az, aki képes lemerülni és mer elmerülni, hogy létrehozzon olyan erõs, költõi képeket, amelyeken megjelenik a "belsõ élet értelme" (Tarkovszkij), vagyis az igazság maga. És ebben az esetben nincs szó az igazság drámai nagyszerûségérõl, patetikusságáról. Pontosan az ellenkezõjérõl: valami egészen egy-szerûrõl, kicsinységrõl - a személyességrõl van szó.
Megrendítõek, megindítóak, ugyanakkor katartikusak ezek a képek. Megrendítõek, mert olyan dolgokkal szembesítenek, amiket nem akarunk, vagy nem tudunk észrevenni már, és katartikusak, mert szinte állókép szerûen tudatosítják bennünk azt a gondolatot, amit egyszer egy mozgókép végén olvastam, mint mottót:
" Ha most történik: nem ezután, ha nem ezután, úgy most történik, s ha most meg nem történt, eljõ máskor. Készen kell rá lenni."

Medgyesi Gabriella szerkesztõ

2005 ÁPRILIS 20. PÉNTEK 19.00

SZARKA Tamás: VÁVÁVÁ
(Szellemkép könyvek 5.)

Könyvbemutató


A könyvet bemutatja és a költõvel
beszélget: BALOG József

A versekbõl felolvas: DÓCZY PéterA Szellemkép Könyvkiadó gondozásában megjelent kötet a
felvidéki Ghymes zenekar szerzõjének, énekesének és muzsikusának
verseit és dalszövegeit tartalmazza.

 

Marcangoló ének(részlet)
   
Vágyakozva bámulok,

két felem után halok,

kellene, mit eldobok,

nem kell, amit meghagyok.

  Könnyes szemem elrakom,

ne sírjon az asztalon,

szívemet ha karcolom,

rend legyen az arcomon.
 

GHYMES: "SZÁRNYASKEZÛ SZERETÕK"

Videoklip-bemutató

Beszélgetés a Ghymes zenekarról SZARKA Tamással és a klip készítõivel, FUCHS Lehel rendezõ-operatõrrel és MEDGYESI Gabriella forgatókönyvíró-társrendezõvel.

"Az 1985-ben alakult együttes muzsikáját nehéz besorolni. Van, aki azt mondja rá: világzene, õk azt mondják: Ghymes-zene. Bármi legyen is: virtuóz, varázslatos és veszedelmes. Mert dalaik virtuóz és varázslatos átjárások az autentikus népzene és a népzenei alapú szerzõi zene, s szövegeikben a klasszikus és népköltészet, valamint Szarka Tamás irodalmi értékû versei között. És veszedelmes, mert aki egyszer is hallotta, nemigen tud többé szabadulni a Ghymes-zene hatása alól."

Medgyesi Gabriella szerkesztõ

 

SZELLEMKÉP-EST

A Szellemkép kortárs Mûvészeti
folyóirat bemutatása

Bevezetõt mondanak a szerkesztõk:

FUCHS Lehel, MEDGYESI Gabriella

Felolvas: BALOG József, DÓCZY Péter

Az 1989-ben alapított Szellemkép folyóirat
célja egy olyan szellemi terep megteremtése, ahol a kortárs
mûvészetek közötti átjárhatóság megmutatkozhat; csakúgy, ahogy
a mûvészeti életben valóságosan. Alternatív lapot akartunk
- és szeretnénk most is - készíteni a függetlenség szellemében,
olyan értelemben, hogy valódi mûvészeti alternatívát kívánunk
bemutatni a tömegkultúra ellenében, s egyetlen mércénk az
érték képviselete és a függetlenség eszményének védelme, megmutatása,
bármely alkotásban, mûvészeti ágban jelenik is meg.

A szerkesztõk


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép